E14

 • E14 douille
 • 2200K
 • Réglable
Art. nr: 600478
LED'S LIGHT
 • Avec douille petit (E14)
 • dim to warm (2700 - 1800K)
 • économe en énergie
Art. nr: 600168
LED'S LIGHT
Art. nr: 600491
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • 3 pas dimmable 100%, 40% et 15%
Art. nr: 600130
LED'S LIGHT
 • douille petit (E14)
 • lumière blanc chaud (2700k)
 • 3 pas dimmable 100%, 40% et 15%
Art. nr: 600131
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600100
LED'S LIGHT
Art. nr: 600483
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600101
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600107
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600104
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Réglable
Art. nr: 600106
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600105
LED'S LIGHT
 • Douille petit (E14)
 • lumière blanc chaud (2700k)
 • non dimmable
Art. nr: 600099
LED'S LIGHT
Art. nr: 600564
LED'S LIGHT
 • douille petit (E14)
 • blanc chaud (2700k)
 • non dimmable
Art. nr: 600098_01
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600102
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • pour les réfrigérateurs
Art. nr: 600171
LED'S LIGHT
Art. nr: 600790
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600182
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600180
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600181
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600197
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600186
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • Non réglable
Art. nr: 600184
LED'S LIGHT
 • E14 douille
 • 2700K
 • pour les réfrigérateurs
Art. nr: 600170_01
LED'S LIGHT
 • E14 fitting
 • 4000K
 • Not dimmable
Art. nr: 601180
LED'S LIGHT
 • E14 fitting
 • 4000K
 • Non dimmable
Art. nr: 601182
LED'S LIGHT
 • E14 fitting
 • 4000K
 • Non dimmable
Art. nr: 601181
LED'S LIGHT
 • E14 fitting
 • 4000K
 • Not dimmable
Art. nr: 601184
LED'S LIGHT
 • Small fitting (E14)
 • 2700K
 • Non dimmable
Art. nr: 600099_01
LED'S LIGHT
 • Douille petit (E14)
 • Non dimmable
Art. nr: 600181GB2
LED'S LIGHT
 • Douille petit (E14)
 • Non dimmable
Art. nr: 600181GB2
LED'S LIGHT
 • douille petit (E14)
 • 2-PACK
 • non dimmable
Art. nr: 600184GB2
LED'S LIGHT
 • Douille petit (E14)
 • Lumière blanc chaud (2700k)
 • Non dimmable
Art. nr: 600197_01
LED'S LIGHT